Δελτίο τύπου

Θέμα : Κατάργηση της Φέτας δια της Μείωσης των Αιγοπροβατοτρόφων

Το ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς, με βάση την πληροφορία, ότι  η Commission σχεδιάζει την εκπόνηση προγράμματος απόσυρσης των αιγοπροβατοτρόφων μέσω εθελουσίας εξόδου από το επάγγελμα και με δόλωμα μια γενναία αποζημίωση, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Θεωρούμε, ότι  στόχος μιας τέτοιας ενέργειας είναι η μείωση της παραγωγής της φέτας, η οποία έχει δημιουργήσει πολλά «προβλήματα» στην ΕΕ, ενώ αποτελεί «εμπόδιο» στην υπογραφή όλων των διμερών Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, λόγω της πιστοποίησής της ως Προϊόν με Γεωγραφική Ένδειξη, κάτι που απεχθάνονται οι άλλες χώρες, π.χ. Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία κ.λ.π.

Οι αντιστάσεις της χώρας μας με όλες τις κυβερνήσεις – και με τη σημερινή – δεν ήταν ισχυρές σε όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και για την πρώτη περίοδο πιστοποίησης της φέτας και στο ότι τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στα προστατευμένα προϊόντα ΠΟΠ της ΕΕ στη διαπραγμάτευση με τον Καναδά για τη CETA.

Εάν «αποσυρθεί» με το δέλεαρ της αποζημίωσης ένας μεγάλος αριθμός αιγοπροβατοτρόφων, η μείωση της ποσότητας της φέτας θα επαρκεί μόνο για την ελληνική αγορά (αυτό θέλουν στην ΕΕ), αλλά τα προβλήματα που θα προκύψουν δεν θα είναι διαχειρίσιμα.

Το ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς θεωρεί, ότι είναι καθοριστική η συμβολή του κλάδου των αιγοπροβατοτρόφων στην εθνική οικονομία, στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της συνοχής στα χωριά και γι’ αυτό απαιτεί από την κυβέρνηση να δηλώσει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ με όλους τους τρόπους και τα μέσα την αντίθεσή της σε μια τέτοια πρόταση.

Γραφείο Τύπου

ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς