Συντάκτης: Αννα Ανδριτσάκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Τάσος Κουράκης, απέστειλε στα Λύκεια την εγκύκλιο για τις αλλαγές στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στη διδακτέα ύλη ενώ σε ό,τι αφορά την εξεταστέα ύλη υπενθυμίζεται πως δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Παράλληλα, η επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α’ και Β’ τάξεις (και Α’, Β’, Γ’ Εσπερινού) κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, ενώ τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή του σχολείου.

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α’ και Β’ τάξεις (και Α’, Β’, Γ’ Εσπερινού) απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

Ο γενικός βαθμός προαγωγής από την Α’ και Β’ τάξη (και Α’, Β’, Γ’ Εσπερινού) δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Via : www.efsyn.gr