Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ απόδομούν το κυβερνητικό αφήγημα περί «βελτίωσης του εισοδήματος», αφού η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών είναι η χειρότερη σε όλη την ΕΕ