Στα χέρια της Βουλής βρίσκεται έγγραφο του γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που καταγράφει όλα τα στοιχεία για εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια της περιόδου 1996-2008, που δόθηκαν από Τράπεζες σε φορείς της κυβέρνησης αλλά και ιδιώτες επιχειρηματίες και επαγγελματίες!

Στο 28σέλιδο έγγραφο, που εστάλη μετά από σχετική αίτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη Καμμένου, αναφέρεται ότιτα εγγυημένα ποσά για τους Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, από το 1996 έως το 2008 φθάνουν συνολικά τα 17,9 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο εγγυημένο ποσό έλαβε ο ΟΣΕ(8,4 δισ. ευρώ) και ακολουθεί ο ΟΑΣΑ με 3,3 δισ. ευρώ, το ΙΚΑ με 1 δισ. ευρώ και η Αττικό Μετρό με 1 δισ. ευρώ. Την μερίδα του λέοντος, ήτοι εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια, έλαβαν μόνοι τους οι παραπάνω 4 φορείς. 

Στο ίδιο έγγραφο, καταγράφονται και τα εγγυημένα ποσά  δανείων προς ιδιώτες, τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και οι πληρωμές που εκδόθηκαν λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου. Από μια αρχική σύγκριση των ποσών αυτή, η διαφορά, σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, είναι εξόφθαλμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά τη περίοδο 2002-2008, τα ανεξόφλητα εγγυημένα από το δημόσιο, δάνεια προς ιδιώτες ανήλθαν σε 11,7 δις ευρώ ενώ οι πληρωμές που έγιναν από καταπτώσεις εγγυήσεων έφτασαν μόλις τα 92,6 εκατ. ευρώ!

Από την ανάγνωση και μόνο των σχετικών  στοιχείων, προκύπτουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των τραπεζών και ιδίως της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει την εποπτεία τους αλλά και των δημοσίων οργανισμών διαχειρίζονταν χρήματα από δάνεια για τα οποία είχε εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο και τα οποία ουδείς φρόντισε να επιστρέψει, αφού σε σύνολο 11,7 ανεξόφλητων δανείων, οι μηχανισμοί ελέγχου των τραπεζών και του δημοσίου, είχαν πάρει πίσω, μόλις το 0,8% του δανειακού κεφαλαίου.

Αξίζει να ερευνηθεί τι απέγιναν και τα άλλα αρκετά δις ευρώ που δόθηκαν ως δάνεια σε ΔΕΚΟ και άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου  και τα οποία προστέθηκαν στην ιλιγγιώδη αύξηση του δημοσίου χρέους.

Via : www.presspublica.gr