Η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του δημοσίου χρέους της κεντρικής διοίκησης στις 31 Μαρτίου, καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015, παρουσιάζονται σε πίνακες που αναρτώνται στο taxheaven.gr.

Διαβάστε επίσης:

Υπενθυμίζεται πως στο Eurogroup της 25ης Μαΐου αποφασίστηκαν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα εφαρμοστούν έως το τέλος του προγράμματος το 2018. Περιλαμβάνουν εξομάλυνση του προφίλ των δανείων που πήρε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 130,9 δισ. ευρώ, και μπορεί να γίνει με την επιμήκυνση συγκεκριμένων δόσεών τους εντός της προβλεπόμενης ανώτατης σταθμισμένης μέσης διάρκειας των 32,5 ετών.

Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, που θα εφαρμοσθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σημειώνεται ότι ο ESM μπορεί να διαθέσει τα 19,4 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει από τα 25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, για την πρόωρη αποπληρωμή επίσημων δανείων (δηλαδή διμερών δανείων από τις χώρες της Ευρωζώνης ή δανείων από το ΔΝΤ).

Μακροπρόθεσμα, θα υπάρχει ένας μηχανισμός λήψης μέτρων για το χρέος (ο γνωστός «κόφτης»), ο οποίος θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 και θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους. Ο μηχανισμός αυτός θα προβλέπει μέτρα, όπως περαιτέρω ανασχεδιασμό των δανείων του EFSF και πλαφόν καθώς και μετάθεση των πληρωμών τόκων.

Η βιωσιμότητα του χρέους θα στηρίζεται στο πλαφόν 15% του ελληνικού ΑΕΠ των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μεσοπρόθεσμα και 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια.

Δείτε τα γραφήματα

xreos

xreos

xreos

Via : www.huffingtonpost.gr