του Δημήτρη Σούρδη

Δημήτρης Σούρδης

1. Εκτίμηση των αιτιών για την σημερινή κατάστασης της χώρας

Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ επικεντρώνεται • στην πολιτική των μνημονίων  (όπου αναγνωρίζονται και κάποια θετικά στοιχεία ) • στην  επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους  και • στην απουσία μεταρρυθμίσεων

Το κείμενο της μειοψηφίας εστιάζει • στην κρίση του πολιτικού και οικονομικού συστήματος με σαφείς αναφορές σε ολιγαρχίες και συντεχνίες. • στην στρεβλή δόμηση της νομισματικής ένωσης και στην απουσία πολιτικής ενοποίησης της ΕΕ.

2. Αποτίμηση της εκλογικής ήττας

Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ • Αθροιστικά και συνολικά κρίνει θετικά την πολιτική παρουσία και  πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς.
• Υπάρχουν κάποιες ήπιες αναφορές για πολλαπλά μηνύματα, ισορροπία μεταξύ ρευμάτων, πόλων κ.λπ. που όμως πάλι εκφράζονται ως αδυναμία στον τρόπο παρουσίασης των θέσεων του κόμματος. • Θεωρεί ως αίτια της εκλογικής αποτυχίας κυρίως αδυναμίες του κόμματος, εξωτερικούς παράγοντες  και το γενικότερο πολιτικό κλίμα.

Το κείμενο της μειοψηφίας • Θεωρεί την εκλογική ήττα ως αποτέλεσμα του συνόλου της πολιτικής που ακολούθησε το κόμμα από τις εκλογές του 2012 και μετά. • Επικεντρώνει στις ευθύνες της ηγετικής ομάδας του κόμματος και της ασκεί σκληρή κριτική. • Εστιάζει στην απουσία κοινωνικού στίγματος και στις πολιτικές μετατοπίσεις.

3. Κατάσταση του κόμματος Προοπτική και Συνεργασίες

Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ • Θεωρεί ότι οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος  εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και απαιτείται η ανάδειξή τους καθώς  • Εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει ακόμη στην κοινωνία και ότι υφίσταται ανάγκη συνέχισης της δράσης του.
• Αναφέρεται στην ανάγκη διατήρησης της πολιτικής αυτονομίας αλλά επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις συγκλίσεων και συνεργασιών με άλλες δυνάμεις  τόσο προς ΣΥΡΙΖΑ όσο και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ, ΠΟΤΑΜΙ.

Το κείμενο της μειοψηφίας • Εκτιμά ότι το κόμμα έχει απαξιωθεί και προτείνει μία συντεταγμένη μετεξέλιξη. • Θεωρεί ότι οι θέσεις του κόμματος χρήζουν ανανέωσης
• Δεν ασχολείται με θέματα συνεργασίας με τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα  και  εστιάζει στην ανανέωση και μετεξέλιξη του κόμματος.

4. Προγραμματικές Προτάσεις

Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ
• Αναφέρεται στην ανάγκη νέας συμφωνίας  με τους εταίρους με συγκερασμό θέσεων, συμμαχίες, αναδιάρθρωση χρέους, αναπτυξιακά και κοινωνικά μέτρα και μέτρα εξάλειψης παθογενειών • Απαριθμεί μία σειρά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και μέτρων εκσυγχρονισμού
• Πολιτικό στίγμα με φράσεις όπως  «μείωση ανισοτήτων», «αναδιανομή σε συνδυασμό με  αύξηση της παραγωγής», «προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

Το κείμενο της μειοψηφίας • Οι προγραμματικές θέσεις  αναφέρονται συνοπτικά ομαδοποιημένες σε   Μεταρρυθμίσεις, Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Αποκέντρωση, Πολιτικό σύστημα. • Έντονο ένα νέο διαφοροποιημένο πολιτικό στίγμα με φράσεις όπως  «ισότιμη διανομή της παραγόμενης αξίας», «Κοινωνική οικονομία» , «Πολύ – συμμετοχικών  μορφών οργάνωσης», «Συμμετοχική Κοινωνία».

*O Δημήτρης Σούρδης είναι μέλος της Κ,Ε της ΔΗΜΑΡ