Ολες οι αλλαγές για τις φορολογικές δηλώσεις -Τα μυστικά και οι παγίδες

Ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς, τόσο στον τρόπο συμπλήρωσης, όσο και στον τρόπο υπολογισμού αλλά και καταβολής του φόρου εισοδήματος θα ισχύσουν από φέτος για 8,3 εκατ. φορολογούμενους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» οι φορολογούμενοι, όσον αφορά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεών τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις εξής αλλαγές:

 • Οι δηλώσεις των περισσότερων συνταξιούχων και μισθωτών θα είναι προσημπληρωμένες από το ΥΠΟΙΚ (τα στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά των μισθών και των συντάξεων, τους αναλογούντες και τους παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.
 • Οι δηλώσεις όλων των φυσικών προσώπων θα είναι προσημπληρωμένες ως προς τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ, τα σκάφη και τις πισίνες.

Οι νέες ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος

Οπως αναφέρει η ίδια πηγή, από φέτος θα τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

 • Κατάργηση του βασικού αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ
 • Κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνων
 • Κατάργηση εκπτώσεων από το φόρο εισοδήματος μέχρι και 10% από τις ετήσιες δαπάνες για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων α’ κατοικίας, νοσήλεια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. (Μόνη εξαίρεση για μισθωτούς και συνταξιούχους η έκπτωση φόρου ίση με το 10% του ποσού της δαπάνης για νοσήλεια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματός τους από μισθούς και συντάξεις).
 • Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα που απέκτησε κάθε φορολογούμενος ο οποίος άσκησε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα. Ο φόρος θα υπολογίζεται με 26% από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 50.000 ευρώ και με 33% πάνω από τις 50.000 ευρώ.
 • Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα. Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται φόρος 10% για εισοδήματα από μισθώματα μέχρι 12.000 ευρώ και φόρος 33% για εισοδήματα από μισθώματα που ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.
 • Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Συγκεκριμένα θα επιβληθεί συντελεστής φόρου:
 1. 22% σε ετήσιες αποδοχές μέχρι 25.000 ευρώ,
 2. 32% σε ετήσιες αποδοχές από 25.000 ευρώ μέχρι 42.000 ευρώ και
 3. 42% στο τμήμα των ετήσιων αποδοχών από τις 42.000 ευρώ και άνω.
 • Ο φόρος που προκύπτει από τις ανωτέρω κλίμακες θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.500 ευρώ, για εισοδήματα από εκεί και πάνω και μέχρι 41.500 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος που προστίθενται, ενώ πάνω από τις 41.500 ευρώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση φόρου.
 • Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα γεωργικά εισοδήματα.

Αλλαγές και στα… τεχνικά ζητήματα

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται φέτος μόνο στον τρόπο φορολόγησης αλλά επεκτείνονται και σε θέματα τεχνικού χαρακτήρα, δηλαδή στις διαδικασίες υποβολής και εκκαθάρισης, καθώς και στην τρόπο καταβολής των φόρων που θα αναλογούν στον κάθε φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα από φέτος τίθενται σε ισχύ οι εξής αλλαγές:

 • Οι φορολογικές δηλώσεις όλων των φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2013 θα υποβληθούν φέτος από τις 20 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου.
 • Ολες οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet.
 • Οι φόροι θα υπολογίζονται αυτόματα και τα εκκαθαριστικά θα εκδίδονται και θα αναρτώνται άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή στους λογαριασμούς των φορολογουμένων
 • Οι φόροι θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις. Καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε μια από αυτές οι εξής: 31η Ιουλίου, 30η Σεπτεμβρίου και 30η Νοεμβρίου 2014.
 • Τα έντυπα Ε2 για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν εντός του 2013 και τα κενά κτίσματα καθώς και τα έντυπα Ε3 για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων θα υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή του βασικού εντύπου Ε1.

Via :  www.iefimerida.gr