Εκδήλωση με θέμα: «πρόσφυγες-μετανάστες: δομές και πολιτικές για μια σύγχρονη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης», διοργανώνουν οι Πράσινοι-Αλληλέγγυη την επόμενη Δευτέρα στις 19.00.

Το στρογγυλό τραπέζι γίνεται με αφορμή τις αυξανόμενες μεικτές ροές μεταναστών – προσφύγων, την απουσία κατάλληλων δομών και πολιτικών τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στις πόλεις για υποδοχή, προστασία όσων δικαιούνται αλλά και κοινωνική ένταξη των εισερχομένων, καθώς και της συζήτησης που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αλλαγές που απαιτούνται στην ατζέντα για το μεταναστευτικό- άσυλο αλλά και των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.  Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ε.Ε., των διεθνών οργανισμών, της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στη σημερινή συγκυρία.

Οι Πράσινοι-Αλληλέγγυη προτείνουν τη δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ διαλόγου, όπου θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά κόμματα, εκπρόσωποι υπουργείων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης  και οι μεταναστευτικές κοινότητες, με στόχο να διαμορφωθεί αλλά και να παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτική για το μεταναστευτικό και τα θέματα ασύλου, για να λειτουργεί η μετανάστευση προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας και των μεταναστών αλλά και να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της χώρας για τους πρόσφυγες και το άσυλο.

Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αναπληρώτριας υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, του Δήμου Αθηναίων,  νησιωτικών Δήμων καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων δικαιωμάτων και μεταναστευτικές κοινότητες.

Το κόμμα υποστηρίζει την κατάργηση των κέντρων κράτησης σε συνδυασμό με τηναναζήτηση πρακτικών λύσεων για τη στέγαση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων που ελευθερώνονται, τις προσπάθειες για δημιουργία ανοικτών δομών υποδοχής, την αναδιανομή των υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να ενισχυθούν η κοινωνική ένταξη, η λειτουργία δομών υποδοχής, η παροχή ιατρικών εξετάσεων, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η περιστασιακή φιλοξενία.

Πρότειναν στην αναπληρωτή υπουργό να ενισχυθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα των ίδιων των μεταναστών αλλά και διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου (με φορολογικά, οικονομικά και άλλα κίνητρα) ώστε να επιλυθούν θέματα στέγασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – τόσο Ελλήνων πολιτών όσο και μεταναστών – μέσω της αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης εγκαταλειμμένων κτιρίων ή κλειστών σήμερα ξενοδοχείων και μικρών κλινικών.

«Επισημαίνουμε την ανάγκη επανασχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή, που θα περιλαμβάνει στρατηγικές και σχέδια δράσης τόσο για το μεταναστευτικό, όσο και για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και της στέρησης του δικαιώματος στέγης που μαστίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν η εμπειρία και τα καλά παραδείγματα και άλλων χωρών. Είναι απαραίτητο ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας που θα βασίζεται όχι απλώς στην ανακούφιση αλλά στην κοινωνική καινοτομία και σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και θα αξιοποιεί με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο ευρωπαϊκούς αλλά και κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους.  Η συνέχεια  και η συνέπεια θα στηρίξουν και θα αποδείξουν την αποτελεσματικότητά του», αναφέρουν στην ανακοίνωση στην οποία προτείνουν:

 • Δημιουργία νόμιμων μεταναστευτικών διόδων.
 • Δημιουργία σύγχρονων κέντρων υποδοχής, περίθαλψης και φιλοξενίας μεταναστών  με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
 • Μαζικό πρόγραμμα αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού των μεταναστών με νόμιμη άδεια παραμονής στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία.
 • Αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου και των προϋποθέσεων για την ανανέωση της άδειας διαμονής, για την οποία προτείνεται να μην απαιτείται σύμβαση εργασίας ή δήλωση του εργοδότη, αλλά απλώς υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού για την κατοικία του.
 • Δημιουργία ενιαίας Υπηρεσίας Μετανάστευσης, που σε στενή συνεργασία με του Δήμους και τις Περιφέρειες  θα παραλαμβάνει και θα εκδίδει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, την άδεια παραμονής. Επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας συνένωσης, όσον αφορά το θέμα της οικογενειακής επανένωσης.
 • Παροχή ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα εφόσον οι γονείς τους διαμένουν και εργάζονται για τουλάχιστον 5 χρόνια στην Ελλάδα.
 • Χρηματοδότηση νόμιμων συλλόγων μεταναστών για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και την υποστήριξη άλλων ενταξιακών δράσεων.
 • Βελτίωση των όρων και των ποσοστών απόδοσης πολιτικού ασύλου σε επίπεδα κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Εξορθολογισμός του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και την ισότιμη ένταξή τους.
 • Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
 • Επιμερισμός των αιτούντων πολιτικό άσυλο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Via : www.efsyn.gr