Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέμα : Αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη.

 Το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς & Οικολογίας Θεσσαλονίκης θεωρεί τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη,  όπως και κάθε μεγάλης πόλης,  δημόσιο αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται με τέλος (εισιτήριο,) προσιτό σε όλους και ίσο με το κόστος της παροχής του αγαθού αυτού.

Η εξυπηρέτηση της μετακίνησης των προσώπων εντός ενός ενιαίου κοινωνικού και οικονομικού χώρου, όπως αυτός μιας μεγάλης πόλης, δεν εμπορευματοποιείται και δεν μπορεί να υπάρξει κερδοσκοπία επί αυτής.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορέα των αστικών συγκοινωνιών, για να ανταποκρίνεται στη δημόσια φύση του, οφείλει να είναι είτε δημοτικό ή διαδημοτικό είτε συνεταιριστικό – συνεργατικό. Χωρίς να αποκλείεται και μια μικτή μορφή των παραπάνω. Η παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας οφείλει να εξετάζεται κατά περίπτωση.

Το σημερινό θεσμικό πλαίσιο των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, όπως καταγράφεται με τη λειτουργία του ΟΑΣΘ, είναι απαράδεκτο και προσβάλει την τοπική κοινωνία.

Καλούμε τους κατοίκους – πολίτες της πόλης είτε ξεχωριστά είτε μέσω των δημοτικών τους Αρχών, να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε οι αστικές συγκοινωνίες στην πόλη μας να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι στις ανάγκες των μετόχων.