0,,18530541_303,00Ανατροπές στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το νέο Μισθολόγιο. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι αυτή της αύξησης έως 25% που θα δοθεί σε 314.000 υπαλλήλους του Δημοσίου σε βάθος τετραετίας. Οι αυξήσεις, όμως, όπως φαίνεται είναι… δύο ταχυτήτων, αφού φαίνεται να ευνοούνται οι υπάλληλοι στα κυβερνητικά γραφεία.

Συγκεκριμένα, το νέο μισθολόγιο φαίνεται να ευνοεί τους… πραιτοριανούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή  τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και τους λοιπούς μετακλητούς υπαλλήλους που πλαισιώνουν τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς, τους υφυπουργούς και το γενικό γραμματέα της κυβέρνησης.

Από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις του νέου μισθολογίου προβλέπουν περιορισμένες αυξήσεις μηνιαίων αποδοχών για περίπου 310.000 μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, μηδενικές μεταβολές μισθών για τους υπόλοιπους 140.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο και «πάγωμα» μισθολογικών ωριμάνσεων και συνολικών αποδοχών μετά την ανακατάταξη όλων των υπαλλήλων και τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους για χρονικά διαστήματα από 4 έως και 10 έτη.

Τι αυξήσεις θα λάβουν οι 314.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, οι 314.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν σε βάθος τετραετίας την αύξηση, φέτος θα δουν το βασικό μισθό τους να αυξάνεται κτά 7% δηλαδή κατά 20 με 40 ευρώ, ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα.

Οταν λάβουν ολόκληρη την αύξηση μισθού, μέχρι το 2019 δηλαδή, ο μισθός τους θα έχει αυξηθεί κατά 79 με 177 ευρώ.

Εκτός αυτής της αύξησης στο βασικό μισθό, με το νέο Μισθολόγιο δίδεται αύξηση 14% στο επίδομα θέσης τους θα λάβουν οι προϊστάμενοι στη δημόσια διοίκηση.

Οι δύο δομικές αλλαγές που φέρνει το νέο Μισθολόγιο

Πάντως, οι δυο δομικές αλλαγές που φέρνει το νέο Μισθολόγιο είναι οι εξής:

  • Αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό. Mε τον τρόπο αυτό η μισθολογική εξέλιξη ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος.
  • Εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο και οι μετακλητοί υπάλληλοι. Ο νέος μισθολογικός νόμος εντάσσει στις ρυθμίσεις του το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π., σε προωθημένο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές.  Επιπλέον, εντάσσεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, καθώς και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατηγορίες οι οποίες διατηρούσαν ειδικά μισθολογικά καθεστώτα.

Με βάση αυτή τη δεύτερη δομική αλλαγή που φέρνει το νέο Μισθολόγιο ευνοούνται, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω οι μετακλητοί υπάλληλοι στα κυβερνητικά γραφεία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» από την εγκύκλιο προκύπτει ότι  οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015  καθορίζουν τη μισθολογική κατάταξη των μετακλητών υπαλλήλων των γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο. Αναλυτικά:

  •  Οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό (στο υψηλότερο) μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δηλαδή στο Μ.Κ. 19, στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 2.154 ευρώ. Για να φθάσει ένας απλός υπάλληλος σ’ αυτό το μισθολογικό κλιμάκιο χρειάζεται να έχει προϋπηρεσία 38 ετών!
  •  Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

1. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ κατατάσσονται στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, που απαιτεί 34 έτη υπηρεσίας από τους… κοινούς θνητούς! Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 2.036 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 1.917 ευρώ.

2. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατατάσσονται στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, που απαιτεί 30 χρόνια προϋπηρεσίας από τους… κοινούς θνητούς. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αυτομάτως βασικό μισθό 1.918 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται βασικό μισθό 1.807 ευρώ.

3. Οι λοιποί ειδικοί σύμβουλοι κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, όπου για να φθάσει ένας απλός υπάλληλος χρειάζεται 26 χρόνια προϋπηρεσίας και όπου αντιστοιχεί βασικός μισθός 1.800 ευρώ για τους ΠΕ και 1.697 ευρώ για τους ΤΕ.

  •  Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

1. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.918 ευρώ, ΤΕ 1.807 ευρώ).

2. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.800 ευρώ, ΤΕ 1.697 ευρώ). *Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.682 ευρώ, ΤΕ 1.587 ευρώ).

3. Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (ΔΕ 1.578 ευρώ).

  • Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 ευρώ μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και επίδομα θέσης ευθύνης 600 ευρώ! Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους φθάνει δηλαδή στο ποσό των 2.460 ευρώ.