καζινο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Άµεσης Απόδοσης)

1) Θέσπιση «έκτακτης ειδικής εισφοράς» των πλοιοκτητών και εφοπλιστών που έχουν πλοία υπό ελληνική σημαία: Η εισφορά αυτή, µε συντελεστή 10-15%, θα υπολογίζεται επί της συνολικής χωρητικότητας (σε κόρους) του στόλου που διαθέτει ο πλοιοκτήτης ή εφoπλιστής για την έµπρακτη συµµετοχή του µεγάλου εφοπλιστικού κεφαλαίου στα εθνικά βάρη.

2) Θέσπιση «έκτακτης ειδικής εισφοράς» επί των κερδών επιχειρήσεων µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκατοµµυρίων ευρώ: Η εισφορά αυτή θα υπολογίζεται σε ποσοστό 10% έως 20% επί του µέσου όρου των καθαρών κερδών των τελευταίων τριών (3) κλεισµένων χρήσεων, που πραγµατοποιούν οι εmxειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000 και θα κλιµακώνεται ανάλογα µε το ύψος των καθαρών κερδών, για την έµπρακτη συµµετοχή των µεγαλοεmχειρηµατιών στα εθνικά βάρη.

3) Θέσπιση «έκτακτης ειδικής εισφοράς» στα κέρδη των καζίνο: Η εισφορά θα υπολογίζεται σε ποσοστό 10%-20% εττί του µέσου όρου των κερδών των τελευταίων τριών (3) κλεισµένων χρήσεων που πραγµατοποιούν τα καζίνο (χώροι συσσώρευσης πλούτου) για την έµπρακτη φορολόγηση του µεγάλου πλούτου στην εθνική προσττάθεια.

4) Θέσπιση «έκτακτου ειδικού τέλους» εισόδου στα καζίνο: Το ειδικό τέλος εισόδου θα υπολογίζεται σε ένα ποσό (π.χ. 3 ευρώ) για τους επισκέπτες των καζίνο. (Σ.Σ. στους οποίους φαίνεται ότι περισσεύουν τα χρήµατα), οι οποίοι, επειδή γνωρίζουν ότι συνήθως χάνουν, χρήσιµο είναι, µε την καταβολή το ειδικού αυτού τέλους, να βοηθήσουν τα ασθενέστερα λαϊκά στρώµατα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα καθηµερινής επιβίωσης. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τα ανωτέρω µέτρα η «Δηµοκρατική Αριστερά» προτείνει να διατεθούν για κοινωνικούς σκοπούς και ιδίως για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ευπαθών και αδυνάτων κοινωνικών οµάδων. καθώς και των ανέργων. ηµιαπασχολουµένων, χαµηλόµισθων και των μικροσυνταξιούχων.

5) Έκτακτη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων που υπερβαίνουν τις100.000 ευρώ: Θέσττlση φορολόγησης µε κλιµακούµενο ουντελεστή φόρου από 15% έως 20% που θα υπολογίζεται στους τόκους της συνολικής αξίας των κοταθέσεων που διαθέτει ο φορολογούµενος σε ελληνικές τράπεζες. εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ως άνω ποσό. για την έµπρακτη συµµετοχή των μεγαλοκαιαθετών στα βάρη του ελληνικού λαού.

6) Έκτακτη φορολόγηση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. συνολικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ. Θέσπιση έκτακτης φορολόγησης, µε κλιμακούμενο συντελεστή φόρου από 10%-20%, υπολογιζοµένου επί της συνολικής αξίας των µετοχών πoυ κατέχει φορολογούµενος, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ως άνω ποσό, για την έµπρακτη συνεισφορά των κεφαλαιούχων (που αποκτούν τεράστια αφορολόγητα κέρδη από αγοραπωλησίες µετοχών) στα βάρη του ελληνικού λαού.

7) Έκτακτη φορολόγηση 1ων κερδών επί παρανώγων πρoϊόvτων του Χ-Α.Α.: Θέσπιση έκτακτης φορολόγησης των κερδών επί χρηµατιστηριακών παραγώγων προϊόντων (της δευτερογενούς αγοράς), µε κλιµακούµενο συντελεστή φόρου 10%·20% για την συνεισφορά των διαφόρων τυχοδιωκτικών κερδοσκοπικών κεφαλαίων στα βόρη του ελληνικού λαού που τα ίδια δηµιούργησαν.

 

 

Παρατήρηση της συντακτικής ομάδα της Πυξίδας

Η εργασία που σας παρουσιάζουμε ανά κεφάλαιο στην παρούσα θεματική ενότητα έγινε από τον Δικηγόρο – Φορολογικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Στέφανο Ι. Ηλιού το 2012