Δελτίο τύπου – 31/05/2016

Θέμα : Η συμφωνία για την αξιολόγηση επετεύχθη, η κρίση παραμένει.

Στο δυσμενές τοπίο που βρίσκεται η χώρα μας και οι πολίτες της, η συμφωνία φαίνεται να δημιουργεί μια κάποια σταθερότητα για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά οι πολίτες βιώνουν τα αποτελέσματα κάθε υποχρεωτικής συμφωνίας με επώδυνο τρόπο.

Οφείλουμε να εντοπίσουμε ότι με την συμφωνία που επετεύχθη και με τα συνεχιζόμενα μνημόνια και μέτρα που εφαρμόζονται παγιώνεται η επιτροπεία της χώρας και του λαού της καθώς και έλλειμμα δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας.

Ο στόχος, όμως, για την χώρα και τους πολίτες της δεν μπορεί να είναι άλλος, παρά η έξοδος από την κρίση, πράγμα που φαίνεται αδύνατο να επιτευχθεί από τη κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν έως σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχουν σχέδιο ούτε για την έξοδο από την κρίση, ούτε για την πορεία της χώρας.

Προϋπόθεση για οποιοδήποτε σχέδιο εξόδου από την κρίση είναι η επανάκτηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών, της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας.

Το Δίκτυο προτείνει  σχέδιο διεξόδου από την κρίση και εθνικό διάλογο,

  • για την παραγωγική συγκρότηση της χώρας με ένα εναλλακτικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
  • για την Δημοκρατία
  • για την Εθνική κυριαρχία

Οι κυρίαρχες πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη και επιβάλλονται και στην χώρα μας, αποσταθεροποιούν την ενότητα της Ε.Ε. και οδηγούν στην διάλυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Δίκτυο διεκδικεί μια «Κοινωνία Πολιτών» με ενεργούς πολίτες που να υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας. Έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε

  • την μορφή της κοινωνικής οργάνωσης
  • τι και πώς παράγουμε
  • τον τρόπο που εργαζόμαστε.