Ερώτηση προς τους Υπουργούς

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών

Θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης

Σύμφωνα με μελέτες της ΕΛΣΤΑΤ και της Εθνικής Τράπεζας, 2,34 εκατομμύρια Έλληνες ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα εκτινάσσεται στο 33%. Η σωρευτική μείωση των μισθών από το 2010 έχει υπερβεί το 22% και θα διευρυνθεί περαιτέρω, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, το 2013. Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5,4 δισ. ευρώ και κατά 13,6% σε ένα χρόνο, από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οφείλεται στη μείωση των μισθών κατά 15,1% και των κοινωνικών παροχών κατά 9,5%, αλλά και στην αύξηση της φορολογίας στο εισόδημα και την περιουσία κατά 37,3%.  Ωστόσο, κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι τιμές των προϊόντων παραμένουν δυσανάλογα υψηλές.

Η ασκούμενη πολιτική και η οικονομική διαχείριση της κρίσης έχει διαμορφώσει συνθήκες πραγματικής τραγωδίας για τα προσφάτως φτωχοποιημένα στρώματα της κοινωνίας, τα οποία προσφεύγουν στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης (συσσίτια, καταλύματα κλπ.) που παρέχονται από διάφορους φορείς (ΜΚΟ, Δήμους, Εκκλησία, Ιδρύματα κ.ά.), αλλά όχι συστηματικά από την πολιτεία.

Κατόπιν των ανωτέρων, ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας,  και Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού:

1. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η δράση διαφόρων φορέων κρατικών, κοινωνικών, ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αλληλεγγύη προς τα πληττόμενα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού και ιδιαιτέρως των μεγάλων αστικών κέντρων;

2. Πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα αρμόδια υπουργεία τη σίτιση, την εκπαίδευση, την δημιουργική απασχόληση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παιδιών, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, οικογενειών που στερούνται στέγης και εισοδήματος;

3. Πως αντιμετωπίζουν τα αρμόδια υπουργεία την θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας για όλους εκείνους, που ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας.

 

                                                                                    Οι ερωτώντες βουλευτές

                                                                                                                Οδυσσέας Βουδούρης

                                                                                                                Πάρις Μουτσινάς