Η γερμανική αδιαλλαξία βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την προφανή ανάγκη να αλλάξει το πολιτικό πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές. Αυτή η στάση της Γερμανίας περιφρονεί την πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία στην Ελλάδα και παραβλέπει  τον πολλαπλασιασμό των φωνών σε όλη την Ευρώπη που ζητούν αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει σταθερά να διεκδικήσει μια νέα συμφωνία που θα συνδέσει τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, θα εξορθολογήσει τις υποχρεώσεις της χώρας και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μπορεί  να ανταποκρίνεται σε αυτές  χωρίς να διαλύεται η κοινωνία.