Θεόφιλος Κωτσίδης

 

Θεόφιλος Κωτσίδης

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

ΣΙΒΗΡΙΑ

MICROPLASTICS

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

αλλά και

ΕΥΒΟΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αυτά μόνον το 2019.

Πόσο ακόμη θα είμαστε αμέτοχοι.

Πόσο ακόμη θα υποστηρίζουμε μόνο τους «δικούς» μας κομματικούς περιφερειάρχες, δημάρχους, κυβερνητικούς παράγοντες.

Πόσο καιρό ακόμη θα πάρει, για να αναλογιστούμε ότι η προσωπική καθημερινή πρακτική μας, πρέπει να αλλάξει.

Το μοντέλο ζωής, τα ακολουθούμενα πρότυπα του παλαιού πολιτικού και κοινωνικού συστήματος, οι απαρχαιωμένες και φοβικές αντιλήψεις για το μέλλον, είναι τα αίτια της λανθασμένης πορείας της ανθρωπότητας. Σε αυτό συμβάλλουν, σημαντικά, οι εκβιασμοί μέρους του πολιτικού και οικονομικού συστήματος προς τους πολίτες των κρατών, που εν τέλει τους δίνει την δυνατότητα να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη.

Η αντίληψη ότι το περιβάλλον έπεται της σπουδαιότητας της ανθρώπινης ζωής, είναι λανθασμένη.

Η ανθρώπινη ζωή υφίσταται όταν το περιβάλλον είναι υγιές.

Το πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλεται να αλλάξει άμεσα.

Καμία ενέργεια/επένδυση δεν πρέπει να γίνεται χωρίς να ελέγχεται πλήρως το περιβαλλοντολογικό, κοινωνικό και φυσικά οικονομικό αποτύπωμά της.

Ότι δεν προσφέρει στην κοινωνία ή δεν προστατεύει το περιβάλλον, δεν μπορούμε να ανεχθούμε ότι θα υπάρχει.

Η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται άμεσα συνταγματική κατοχύρωση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι χώρες που δεν το προστατεύουν θα πρέπει να λογοδοτούν και να τους επιβάλλονται αυτόματες κυρώσεις.