xoris-prasino

Ενιαίο Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης για τους χώρους ελεύθερης πρόσβασης του λεκανοπεδίου προτείνει ο συνδυασμός «Παρέμβαση για την Αττική» με επικεφαλής την Μαρία Γιαννακάκη

Οι τέσσερις ορεινοί όγκοι (Υμηττό, Πεντέλη, Πάρνηθα και Ποικίλλον Όρος), το θαλάσσιο μέτωπο και τα πέντε μεγάλα πάρκα (Ελληνικό, Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, Τουρκοβούνια-Άλσος Βεϊκου, Πάρκο Τρίτση, Ελαιώνας) σε έναν Ενιαίο Στρατηγικό Σχεδιασμό με ευθύνη της Περιφέρειας και αξιοποίηση όλων των χρημαδοτικών εργαλείων. Στόχος: η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η λειτουργία χώρων αναψυχής υπερτοπικής εμβέλειας καιη βελτίωση του μικροκλίματος στο λεκανοπέδιο.

Η παράταξή μας συγκροτείται κάτω από ένα κοινό όραμα. Μια Αττική που θα αποχτήσει ένα νέο πρόσωπο. Που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με τους μεγάλους χώρους πρασίνου, την άνετη και ανθρώπινη κυκλοφορία, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, και πάνω απ όλα ένα ενιαίο κοινωνικό χώρο που θα υποστηρίζει τους πολίτες του, τις ανάγκες τους και τις συλλογικές δραστηριότητες που απαιτούν στήριξη και που παράγουν δημόσιο αγαθό. Ταυτόχρονα οραματιζόμαστε ένα χώρο όπου απόλυτη προτεραιότητα είναι το δημόσιο συμφέρον να συμβαδίζει με τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό το όραμα για να υλοποιηθεί απαιτεί:

 • Νέο στρατηγικό σχεδιασμό
 • Νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας της Περιφέρειας
 • Αναβάθμιση του στρατηγικού και συντονιστικού της ρόλου
 • Πρωτοβουλίες για αλλαγή θεσμικού πλαισίου.

Ο σχεδιασμός μας αφορά τρείς διαφορετικές, ισοδύναμες ζώνες και τη σύνδεσή τους σε ενιαίο μητροπολιτικό χώρο.

 1. Ιστορικό κέντρο των Αθηνών
 2. Λεκανοπέδιο
 3. Υπόλοιπη Αττική και νησιά

Το λεκανοπέδιο είναι ουσιαστικά ένας συνεχόμενος οικιστικός ιστός που περικλείεται από τις τρείς πλευρές μέσα σε τέσσερις ορεινούς όγκους, τον Υμηττό, την Πεντέλη, την Πάρνηθα και το Ποικίλλον Όρος.  Στην τέταρτη πλευρά υπάρχει το θαλάσσιο μέτωπο.

Στο συνεχόμενο οικιστικό ιστό υπάρχουν κάποιες μεγάλες νησίδες αδόμητου χώρου, κατανεμημένες γεωγραφικά σε όλη την περιοχή.

ü  Ελληνικό

ü  Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

ü  Τουρκοβούνια-Αλσος Βεϊκου

ü  Πάρκο Τρίτση

ü  Ελαιώνας.

Οι παραπάνω χώροι μαζί με τους ορεινούς όγκους, και το θαλάσσιο μέτωπο μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την δημιουργία ενός δικτύου χώρων, που θα αναβαθμίσει συνολικά το περιβάλλον του Λεκανοπεδίου. Με ήπιες δράσεις , φιλοξενία εναλλακτικών πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, χώρους περιπάτου και προβολής της οικολογικής διάστασης στη ζωή μας και πάνω απ όλα πνεύμονες του Λεκανοπεδίου.

Μέχρι στιγμής οι παραπάνω χώροι ανήκουν διαχειριστικά σε πολλούς και διαφορετικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, ΤΑΙΠΕΔ, Υπουργεία, Διάφορες Αρχές κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο ενιαίος σχεδιασμός αλλά και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Επίσης, είναι δεδομένο ότι αποτελούν στόχο μικρών και μεγάλων συμφερόντων. Έτσι, καθίστανται άμεση ανάγκη σχεδιασμού μιας συνολικής πολιτικής για όλους μαζί και καθένα χωριστά.

Προτείνουμε την εκπόνηση και υλοποίηση  ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του συνόλου των χώρων με συμμετοχή φορέων της αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Περιφέρειας ως συντονιστή, Δήμων, Οικολογικών οργανώσεων, κ.ά).

Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (Πράσινο Ταμείο, Κοινοτικοί Πόροι, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) καθώς και συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα  που θα χρηματοδοτεί τις απαραίτητες αναπτυξιακές δράσεις αλλά και δράσεις βελτίωσης του οικολογικού αποτυπώματος στους χώρους.

Η Περιφέρεια μπορεί να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα προγραμματίζει τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, καθώς και την αναδιάρθρωση του καταμερισμού των πόρων στο ΣΕΣ.

Από τη πρόταση μας μπορεί να προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες του λεκανοπεδίου.

Ενδεικτικά:

 • Νέες θέσεις εργασίας
 • Δημιουργία επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα
 • Υπερτοπικοί χώροι αναψυχής, περιπάτου, οικολογικών διαδρομών και αθλημάτων σε ήπιες εγκαταστάσεις
 • Βελτίωση του μικροκλίματος στο Λεκανοπέδιο