ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων προβλέπεται με νομοθετικές ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή. Με τις ρυθμίσεις οριοθετείται η προς εξυγίανση περιοχή, η οποία περιλαμβάνει περίπου 1.000 επιχειρήσεις, και προβλέπονται τα στάδια της πολεοδόμησής της για να δημιουργηθούν υποδομές και κοινόχρηστοι χώροι. Η περιοχή υφίσταται εδώ και δεκαετίες τις συνέπειες της άναρχης ανάπτυξής της, με γνωστότερο πρόβλημα τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των υπογείων υδάτων.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφορούν τον χαρακτηρισμό μιας τεράστιας περιοχής 12.500 στρεμμάτων ως Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ). Πρόκειται για ένα πολεοδομικό/αναπτυξιακό μοντέλο που έχει δημιουργηθεί από το 2011 για ειδικές περιπτώσεις άναρχων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, ώστε να δρομολογείται με συντεταγμένο τρόπο η οργάνωση και η επίλυση των περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων τους. Ετσι, λοιπόν, το ΕΠΕ Οινοφύτων θα συμπεριλάβει περίπου 1.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θα πολεοδομήσει την περιοχή όπου βρίσκονται για να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και τους κοινόχρηστους χώρους.

Λόγω του μεγέθους και της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, η πολιτεία επιτρέπει μια σειρά από παρεκκλίσεις, που αφορούν την πυκνότητα της δομημένης έκτασης και την εισφορά των επιχειρήσεων σε γη και χρήμα (20% αντί για 25% της αρχικής επιφάνειας της έκτασης). Η ανάπτυξη και λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου θα γίνει σε τέσσερις φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται μέσα σε τρία χρόνια και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την κατασκευή κεντρικής μονάδας καθαρισμού αποβλήτων. Το έργο θα αναλάβει μια εταιρεία ειδικού σκοπού (εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου), στην οποία θα συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Τανάγρας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (οι τρεις τελευταίοι έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας).

Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης υποστηρίζεται από ένα σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), το οποίο προετοίμαζε η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. «Η ΟΧΕ, που ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ, έχει εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή. Το σχήμα χρηματοδότησής της θα είναι 50% δημόσιο και 50% ιδιωτικό, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους», εξηγεί ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. «Η νομοθετική ρύθμιση για το επιχειρηματικό πάρκο μάς βοηθά να επιταχύνουμε τη δημιουργία του, να διευθετήσουμε κάποια ειδικά ζητήματα και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών, και όλα αυτά χωρίς να θυσιάσουμε στο παραμικρό το περιβαλλοντικό κομμάτι. Για εμάς είναι μια ιστορική ημέρα. Η άναρχη ανάπτυξη των βιομηχανιών στα Οινόφυτα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα απλώς “κληροδοτούνταν” από τη μια γενιά στην επόμενη. Καταφέραμε, ξεκινώντας από το μηδέν, να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο οποίο συμφωνούν όλοι: βιομηχανίες, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία».

Υποδομές

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων περιλαμβάνεται μια σειρά από έργα υποδομής: μία μονάδα καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων), νέα οδοποιία, περιβαλλοντικές υποδομές (λ.χ. κοινόχρηστο πράσινο και μια ζώνη υψηλού πρασίνου γύρω από τα όρια της περιοχής), ένα διοικητικό κέντρο που θα φιλοξενεί και το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και διάφορα έργα εξυγίανσης τοπικής κλίμακας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στη ρύθμιση, η Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου θα ιδρυθεί εντός τριμήνου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής των απαραίτητων υποδομών.

Via : www.kathimerini.gr