Έκκληση ενοριτών Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στον Αρχιεπίσκοπο για να μην παύσει τον π. Αλέξανδρο Καριώτογλου μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων.