Πολύ μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στις προβλέψεις της κυβέρνησης και του ΔΝΤ για τις δαπάνες και τα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ) για το 2018. Υπάρχει απόκλιση 1,35 δισεκατομμυρίου ευρώ ανάμεσα στις προβλέψεις των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, το ΔΝΤ έχει στείλει στην ελληνική κυβέρνηση τις προβλέψεις του σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για το 2018, στις οποίες αναφέρεται πως παρά τις μεγάλες μειώσεις το διάστημα 2015 – 2017, αναμένονται υψηλότερες δαπάνες για τις συντάξεις και ανοίγουν με έμμεσο τρόπο το θέμα νέων περικοπών.

Το Ταμείο προβλέπει για το 2018  χαμηλότερα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με την κυβέρνηση, παρά τις αυξήσεις των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης το 2016 αλλά και το νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους επαγγελματίες και τους αγρότες που ίσχυσε από τις αρχές του 2017.

Πολύ μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαφορά των προβλέψεων μεταξύ ΔΝΤ  και υπουργείου Εργασίας για το 2018 ανέρχεται στο 1,35 δισ. και εντοπίζεται κυρίως στην πλευρά των δαπανών για κύριες και επικουρικές συντάξεις και λιγότερο στην πλευρά των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα, το υπ. Εργασίας προβλέπει ότι δαπάνες για κύριες συντάξεις το 2018 θα ανέλθουν σε 25,322 δισ. ευρώ (χωρίς να αποκλείεται να πέσουν ακόμα και στα 25,050 δισ. ευρώ), ενώ το ΔΝΤ προβλέπει ότι οι δαπάνες αυτές θα ανέλθουν στα 26,140 δισ. ευρώ, δηλαδή θα είναι 820 εκατ. ευρώ υψηλότερες.

 

Προβλέψεις 2018
Δισ. Ευρώ Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Μάιος 2017) Υπουργείο Εργασίας
(Νοέμβριος 2017)
ΔΝΤ
(Νοέμβριος 2017)
ΔΙΑΦΟΡΑ προβλέψεων  Υπ. Εργασίας /ΔΝΤ
Κρατική επιχορήγηση 14.76 14.63 14.63 0
Ασφαλιστικές εισφορές 12.78 13.14 12.77 -0.37
Απόδοση περιουσίας 1.07 1.2 1.22 0
Ρύθμιση οφειλών 0.84 1.46 1.46 0
Κύριες Συντάξεις 25.86 25.322 26.14 0.82
Επικουρικές συντάξεις 3.55 3.37 3.53 0.16
1.35

 

Via : www.thepressproject.gr/