Το Γραφείο Τύπου του Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς δήλωσε:

Η TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) προέκυψε ως απάντηση στο «αδιέξοδο» που έχει βρεθεί ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), λόγω της αδυναμίας να έλθουν σε συμφωνία όλα τα μέλη του στην κατεύθυνση για περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.
Ο βασικός στόχος της TTIP είναι η άρση των ρυθμιστικών φραγμών που περιορίζουν τα δυνητικά κέρδη των υπερεθνικών επιχειρήσεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στην πραγματικότητα αυτοί οι φραγμοί είναι μερικά από τα πολυτιμότερα κοινωνικά μας δικαιώματα.
Οι διαπραγματεύσεις γι’ αυτά τα τόσο σημαντικά για τη ζωή μας διακυβεύματα διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Χώρες, εκτός ΕΕ και ΗΠΑ, ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της TTIP στα εμπορικά τους συμφέροντα. Η Ελλάδα, ως χώρα και ως κυβέρνηση, χαμένη στα δικά της προβλήματα και στην προσπάθεια να επιβιώσει με τα γνωστά κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει, δεν αντιλαμβάνεται πόσο άρρηκτα δεμένα είναι τα εσωτερικά της προβλήματα με την τύχη των διαπραγματεύσεων για την TTIP. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες πολίτες δεν είμαστε ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις της TTIP στην καθημερινότητά μας.

Η TTIP – εφόσον υπογραφεί και ισχύσει – θα επηρεάσει όλους τους τομείς και ιδιαίτερα:

  • Τις εργασιακές σχέσεις, με εκτόπιση των εργαζομένων από την αγορά εργασίας και αντικατάστασή τους και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων που θεωρούνται φραγμοί για το εμπόριο, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Τον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, με κατάργηση των ευρωπαϊκών κανονισμών (μεταξύ αυτών την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης) για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη διατροφή του ανθρώπου και των παραγωγικών ζώων με στόχο την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικών τροφίμων.
  • Τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, με την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και του κανονισμού REACH για τα χημικά και βέβαια την κατάργηση κανονισμών για την ποιότητα των καυσίμων.
  • Τον τομέα της αγοράς υπηρεσιών, με το άνοιγμα δημοσίων υπηρεσιών, όπως η υγεία, η παιδεία, το νερό και γενικά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και χρηματοπιστωτικές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  • Τον τομέα των εν γένει δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, με την κατάργηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πολλών ατομικών ελευθεριών (όπως η κατάργηση της προστασίας από την παρακολούθηση των πολιτών), με την παράλληλη προστασία και περιορισμό της πρόσβασης στην πληροφόρηση, όπως σε δεδομένα φαρμακευτικών εταιρειών, που προέρχονται από κλινικές μελέτες, καθώς, επίσης και για τις περιπτώσεις επίλυσης διαφορών των πολιτών με το Κράτος.

Με αυτή μας την ανακοίνωση,

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην υπογραφή αυτής της Συμφωνίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να μη συναινέσει με την υπογραφή της στην ψήφιση αυτής της συμφωνίας και να αναζητήσει χώρες συμμάχους εντός και εκτός Ε.Ε. για την αποτροπή της.

Το ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς θα ανοίξει το σημαντικό αυτό θέμα στην κοινωνία, με κατάλληλες δράσεις και εκδηλώσεις, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σχετικά.