Το ΔΙΚΤΥΟ Ανανεωτικής Αριστεράς θεωρεί ότι προϋπόθεση για τη χειραφέτηση των πολιτών και την πραγμάτωση της Δημοκρατίας, είναι η δυνατότητα τους να παράγουν οι ίδιοι την πολιτική.

Οι πολίτες τίθενται προ των ευθυνών τους, ικανή και αναγκαία προϋπόθεση, για κάθε είδους χειραφέτηση.

Η σύγχρονη αστική, αντι­προσωπευτική δημοκρατία, με τη σημερινή μορφή της, υποταγμένη στα συμφέροντα μιας νεοφιλελεύθερης οικονομίας,  αδυνατεί να πείσει τον πολίτη ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του.

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο κατ’ εξοχήν θεσμός – μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να έχει την δυνατότητα παραγωγής ουσιαστικής πολιτικής και να εκφράζει τα συμφέροντα του τόπου και της εργασίας του.

Δυστυχώς όμως αυτό είναι αδύνατο με τις παρούσες συνθήκες.

Το υφι­στάμενο θεσμικό πλαίσιο και η επιρροή του πολιτικού και κομματικού συστήματος, που παραμένει ισχυρή και στην τοπική αυτοδιοίκηση, την έχουν οδηγήσει να λειτουργεί ως μικρογραφία της κεντρικής εξουσίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ανεξάρτητα από το εύρος της εξουσίας που της έχει παραχωρηθεί, δεν υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής εμπλοκής των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις.

Προϋπόθεση όμως για τα παραπάνω είναι:

  • Η μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της κεντρικής εξουσίας σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε γειτονιά.
  • Η οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Ένα θεσμικό πλαίσιο, που θα υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να λαμβάνει υπ’ όψη την βούληση των πολιτών και να προσφεύγει στην ετυμηγορία αυτών.

Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις πολλά θα λεχτούν στο συνέδριό σας και πολλές λύσεις δίνει η ευρωπαϊκή τουλάχιστον πραγματικότητα. Απομένει μόνο η βούληση για να γίνουν και πράξη.

Αλλά σε ότι αφορά την δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής και λήψης ουσιαστικών αποφάσεων από τους πολίτες, την ουσία της δημοκρατίας δηλαδή η οποία μπορεί να πραγματωθεί αμεσοδημοκρατικά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί υπάρχει το πλήρες θεσμικό σκοτάδι, η πλήρη συνειδητή υποκρισία κράτους και διοίκησης.

Σε πρακτικό επίπεδο και ενδεικτικά μόνο οι τομείς που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε μια πλήρη, αποκεντρωμένη και πραγματικά αμεσοδημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε δημοτικό ή καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο είναι:

  • Πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας
  • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Δημοτική αστυνομία
  • Τοπικές συγκοινωνίες
  • Ενέργεια
  • Πολιτισμός

Το σημαντικότερο στοιχείο της παρέμβασης του Δικτύου της Ανανεωτικής Αριστεράς στο συνέδριο σας είναι η πρόταση για τη δημιουργία εκείνου του θεσμικού πλαισίου που θα εγγυάται την συμμετοχή των πολιτών και θα υποχρεώνει τις αρχές της Τ.Α. να προσφεύγουν στην ετυμηγορία των πολιτών.

Θεωρούμε ότι το άρθρο 178 του Καλλικράτη, που προβλέπει την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως καθαρά γνωμοδοτικό όργανο, πρέπει να αντικατασταθεί και να μεταφέρει το θεσμό από το περιφερειακό στο τοπικό επίπεδο της κοινότητας, αφού αφαιρέσει από την εν λόγο επιτροπή την εκπροσώπηση κάθε κρατικής και δημοτικής μορφή εξουσίας.

 

Η επιτροπή αυτή, σε καθαρά πλέον κοινοτικό επίπεδο, αποτελούμενη από φορείς της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας των Πολιτών και πολίτες, οφείλει να αποκτήσει αποφασιστικό θεσμικό ρόλο για την περιοχή ευθύνης της και να αποτελέσει το πρώτο αμεσοδημοκρατικό κύτταρο σε μια άλλη και διαφορετική κοινωνία, εφικτή και αναγκαία, που οραματιζόμαστε.

Θεσσαλονίκη 01/12/2016