Εάν σας έχουν επιβάλλει οι επιθεωρητές εργασίας ή ο Ε.Φ.Κ.Α πρόστιμο 10.500 ευρώ για αδήλωτο εργαζόμενο, έχετε δύο επιλογές: Ή πληρώνετε σε 27 ημέρες εξ ολοκλήρου το πρόστιμο ή θα έχετε κλιμακωτή έκπτωση σε αυτό εάν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος προσλάβετε τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας ή ενός τριμήνου ή ενός εξαμήνου ή ενός έτους.

Αυτό είναι το μήνυμα προς τους εργοδότες-επιχειρηματίες που στέλνει το υπουργείο Εργασίας μέσω της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρμογή σχετικού νόμου.

Με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που καθιερώνει η υπουργική απόφαση επιδιώκεται να υποχρεωθούν οι  εργοδότες να επιλέξουν τη δεύτερη και ευνοϊκότερη λύση για αυτούς αλλά και για τους αδήλωτους εργαζόμενους στην επιχείρηση, η οποία είναι η πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου και η έκπτωση έως και 71% του πρόστιμου των 10.500 ευρώ.

Ετσι εάν ο αδήλωτος εργαζόμενος προσληφθεί  για ένα τρίμηνο το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται για τον εργοδότη στις 7.000 ευρώ.

Αν η πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου είναι 6μηνης διάρκειας το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στις 5.000 ευρώ κι αν η πρόσληψη είναι ενός έτους στις 3.000 ευρώ.

Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού ανασφάλιστου εργαζόμενου  ο εργοδότης καλείται εκτός από το πρόστιμο των 10.500 ευρώ να τον ασφαλίσει και να πληρώσει εισφορές για ένα τρίμηνο καθώς συμπεραίνεται ότι τον απασχολούσε αδήλωτο στην επιχείρηση τουλάχιστον για ένα τρίμηνο πριν.

Πηγή : www.presspublica.gr