Με τη «σφραγίδα» του νόμου, οι συλλογικότητες πολιτών θα μπορούν να δημιουργούν υπαίθριες αγορές, καθώς το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας εισάγει τον θεσμό των «Αγορών Καταναλωτών».

Σκοπός των συγκεκριμένων αγορών είναι η ανάπτυξη των αλληλέγγυων δράσεων, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι ευνοϊκότεροι όροι διαβίωσης για τους μικρούς παραγωγούς και μεταποιητές, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.

Η συγκεκριμένη αγορά, σε αντίθεση με τις άλλες αγορές προϊόντων, οργανώνεται μόνο με πρωτοβουλία φορέων πολιτών – καταναλωτών, συνεταιρισμών καταναλωτών, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και φορείς πολιτών με νομική υπόσταση.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, στον οποίο εδρεύουν οι φορείς, θα εγκρίνεται η λειτουργία των αγορών, ενώ το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που είναι απαιτητό από τους δήμους μπορεί -εκτός από χρηματικό- να είναι και σε είδος και να διατίθεται για τους κοινωνικούς σκοπούς των δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.).

Ρητά απαγορεύεται να απαιτούνται από τους πωλητές χρηματικά πόσα για τη συμμετοχή τους στις αγορές.

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τους φορείς που θα υποβάλουν αίτημα για σύσταση «αγοράς καταναλωτή» είναι οι σκοποί τους να μην είναι κερδοσκοπικοί αλλά να έχουν στόχο την αλληλεγγύη προς τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, αναπηρίας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού αλλά και κάθε μορφής διάκρισης.

Οι φορείς – συλλογικότητες, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στον οικείο δήμο σε ετήσια βάση απολογισμό των αλληλέγγυων δράσεων τους και τους ωφελούμενους από αυτές.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος θα διακόπτει τη λειτουργία της αγοράς. Οι αγορές αυτές θα μπορούν να διοργανώνονται το πολύ μία φορά το δίμηνο.

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομίας φιλοδοξεί να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. λαϊκές αγορές).

Μεταξύ άλλων, ενοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών (υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, στις λαϊκές και κατά συνέπεια και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών).

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε άτομα που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, απεξαρτημένοι από ουσίες, γονείς παιδιών με αναπηρία κ.ά.) να καταστούν οικονομικά ενεργοί λαμβάνοντας άδεια υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω ενός συστήματος αδειοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψη του κυρίως κοινωνικά κριτήρια.

Επίσης, προβλέπεται η καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ σε μια βάση δεδομένων θα καταγράφονται οι έλεγχοι και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται.

Via : www.efsyn.gr