Οχι μόνο καταπατούν εκτάσεις που τις μετατρέπουν σε καλλιεργήσιμες επιφέροντας τη συνεχή συρρίκνωση και υποβάθμιση ενός προστατευόμενου υγροβιότοπου, αλλά επιπλέον επιβραβεύονται για την παρανομία τους ζητώντας και λαμβάνοντας οικονομικές ενισχύσεις, μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με την ανοχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η καταγγελία έρχεται από την «Ομάδα πολιτών για τη διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη».

Ο υγροβιότοπος, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων και Χαλκιδέων έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή προστασίας της φύσης και έχει καθοριστεί ζώνη οικιστικού ελέγχου με προεδρικό διάταγμα του 1989.

Χωρίς νόμιμους τίτλους

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, απαγορεύεται το κόψιμο καλαμιών, η εκχέρσωση της φυσικής βλάστησης και η επέκταση της καλλιεργούμενης γης.

Ομως λόγω της απουσίας ελέγχου της εφαρμογής του Π.Δ. αρκετοί καλλιεργητές έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος της φυσικής βλάστησης του πυρήνα του υγροβιότοπου και το έχουν μετατρέψει σε καλλιεργούμενη γη, χωρίς να κατέχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και κυριότητας.

Εντούτοις το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδέχεται να δηλώνουν οι καλλιεργητές τις εκτάσεις που καλλιεργούν παράνομα εντός του πυρήνα του υγροβιότοπου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), που εποπτεύεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας 2017.

Στην πράξη, το υπουργείο αποδέχεται να δηλώνονται καλλιεργούμενες καταπατημένες εκτάσεις μέσα σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές και μάλιστα να ζητούν οικονομικές ενισχύσεις μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, νομιμοποιώντας την καταπάτηση, καταστροφή και ρύπανση του υγροβιότοπου.

Αζωτούχα λιπάσματα

Επιπλέον το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ελέγχει εάν στον υγροβιότοπο τηρούνται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων κοντά σε επιφανειακά νερά και εάν τηρείται η οδηγία 2009/147/ΕΚ για την προστασία και διατήρηση των ζωνών ειδικής προστασίας για την άγρια ορνιθοπανίδα.

Κι ακόμη, δεν ελέγχει τις υποχρεώσεις των γεωργών να μην καταστρέφουν στοιχεία του αγροτικού τοπίου (δενδροστοιχίες, τάφρους, υδατοσυλλογές), όπως υπογράφουν στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας και που μέσα στον υγροβιότοπο παραβιάζουν συνεχώς.

«Αυτές οι παραβάσεις δεν αφορούν όμως μόνο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους» καταγγέλλει η «Ομάδα πολιτών για τη διάσωση του υγροβιοτόπου του Κολοβρέχτη».

Και προειδοποιεί: «Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζονται κανονισμοί και οδηγίες της Ε.Ε., έχουμε την υποχρέωση να καταφύγουμε στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για ενημέρωση και καταγγελία, ενώ δηλώνουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση στον υγροβιότοπο όπου η πολιτεία, αντί να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, με τις παραλείψεις της επιβραβεύει το συμφέρον των ολίγων».

Via : www.efsyn.gr