Ο Ασπρόπυργος για μία ακόμα φορά γίνεται ο πρωταγωνιστής της αχαλίνωτης περιβαλλοντικής υποβάθμισης από την εναπόθεση τοξικών αποβλήτων και της κρατικής αναλγησίας. Η πρόσφατη εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αντανακλά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων και των ενεργών πολιτών, που ασφυκτιούν μέσα σ’ένα περιβάλλον εκτεταμένης μόλυνσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επικίνδυνης τοξικότητας.

 Η Δημοκρατική Αριστερά, με αίσθημα ευθύνης, απαιτεί:

1.Αλλαγή του νομικού πλαισίου (Άρθρο 8 Ν.50910/03), ώστε να αποτρέπεται η ίδρυση παράνομων μικρών χώρων συγκέντρωσης (παράνομη αποθήκευση και μεταφορά) αποβλήτων, με την κάλυψη των αδειών απλής συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

2.Ηλεκτρονική παρακολούθηση της παραγωγής και διακίνησης αποβλήτων.

3.Έγκριση χώρων, μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για την τελική διάθεση (π.χ. νοσοκομειακά, απόβλητα εκσκαφών κλπ) ώστε αυτή να γίνεται με οικονομικότερο και υπό έλεγχο τρόπο .

4.Εφαρμογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης για τον έλεγχο της ρυπογόνου και λαθραίας ιδιωτικής ασυδοσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς και υπηρεσιακούς φορείς για την πλήρη διερεύνηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και τη σύνθεση μίας ολοκληρωμένης πρότασης για τη στοχευμένη προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί άλλωστε ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη ζωή και προσωπικότητα του πολίτη.